Özgül Özkan Yavuz People Mag Röportajı

Özgül Özkan Yavuz People Mag Röportajı

Sizi tanıyabilir miyiz?

1973 yılında Ankara'da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara'da tamamladım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldum. 1998 yılında "Türkiye'de Kentsel Yenileme Sü- reçleri ve Politikaları" başlıklı bir tez hazırlayarak Yerel Yönetimler Programında yüksek lisansımı tamamladım. 1999 yılında Avrupa Birliği Jean Monnet bursunu kazanarak İngiltere'deki Bir- mingham Üniversitesi Kamu Yönetimi Fakültesi Kentsel Çalışmalar Bölümü'nde turizm planla- ması ve alan yönetimi konularında uzmanlaştım. "Türkiye'de Turizm Alanlarında Planlama ve Yö- netim" konusunda yazdığım tezimle de ikinci yüksek lisansımı almış oldum. Evliyim ve Kadı- köy Moda'da oturuyorum.

Çalışma hayatına ne zaman başladınız?

23 yıllık çalışma hayatım üniversiteden mezun olduktan sonra başladı. İlk olarak ODTÜ Sos- yal Bilimler Enstitüsü "Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler" programında Araştırma Görevlisi olarak çalıştım. 18 yıl Kültür ve Turizm Bakanlı- ğı'nda çeşitli birimlerde görev yaptım. 2004-2007 yıllarında Hollanda Kültür ve Tanıtma Ataşesi olarak da diplomatik görevde bulundum. 2008- 2010 yılları arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nda Uluslararası Tanıtımdan So- rumlu Direktör olarak faaliyetlerimi sürdürdüm. 2011 yılında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı, 2014 yılında da İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Müdürlüğü görevine geti- rildim. Bu dönemde "European Cities Marketing Association" (Avrupa Şehirleri Tanıtım Birliği) isimli topluluğun yönetim kurulu üyeliğine se- çilerek İstanbul'u uluslararası alanda temsil etme onurunu yaşadım. 2016-2018 yıllarında İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik görevini sür- dürdüm. Aynı zamanda da Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA), Kadın ve Demokra- si Derneği ile Turizm Geliştirme ve Eğitim Vak- fı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak faaliyetlerime devam ettim. Şimdi ise sizin de bildiğiniz gibi AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı olarak kar- şınızdayım.

Siyasi hayata ne zaman başladınız?

Benim siyasi bir geçmişim yok. Az önce de bah- settiğim gibi üniversitede Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldum. Türkiye'de Kentsel Yenileme Süreçleri ve Politikaları" ve "Türkiye'de Turizm Alanlarında Planlama ve Yönetim" konu- larında tezler yazarak yüksek lisansımı tamamla- dım. Tüm bu eğitim ve çalışma hayatım boyunca ülkeme fayda sağlamayı hedefledim. Bugüne ka- dar olan eğitim ve bilgi birikimle de Türkiye'nin en güzel semtlerinden olan ve benim de yaşadı- ğım Kadıköy'e hizmet etmek için AK Parti Kadı- köy Belediye Başkan Adayı oldum.

Ak partiyle yollarınız ne zaman kesişti? Ne- den Ak partiyle çalışmaya başladınız?

23 yıllık bürokratım. Yıllardır devletin çeşitli ka- demelerinde yurt içi ve yurt dışında görevler yap- tım. Son 15 yılım AK Parti döneminde geçti ve bu dönemde yapılan projelere, Türkiye'nin her a

landa kazandığı başarılara bizzat tanıklık ettim. Ak Parti ile çalışmaya başlamamdaki en önemli nedenlerden biri Cumhurbaşkanımız Recep Tay- yip Erdoğan'ın kadınlara olan inancı ve desteği. Kendisi ayrıca ekibinde her zaman kadınlara yer verdi ve kadınların yönetici makamlarına gelmesi için destekledi.

17 yıldır Türkiye için özveriyle nasıl çalışmalar yapıldığını gördüm. Bu sebeple de, Türkiye sev- dalısı bir parti olan AK Parti ile yola çıkmayı, yıl- lardır edindiğim bilgi, birikim ve tecrübeyi ülke- mizin refahı için çalışarak kullanmayı halkımıza bir borç biliyorum.

Kadıköy'de şu an ki eksikler neler? Siz neleri vaat ediyorsunuz?

Kadıköy benim yaşadığım yer, çünkü ben Mo- da'da oturuyorum. Kadıköy'ü ve Kadıköy'ün so- runlarını bilen, aynı zamanda da Kadıköy'ün keyifli yanlarını yaşayan biri olarak yaşadığım ilçeden aday olmayı istedim. Kadıköy, fiziksel an- lamda çok yıpranmış bir ilçe. Biz burada hala kal- dırımları konuşuyoruz. Çünkü kentsel dönüşüm süreci iyi yönetilemedi. Bu yüzden de çok fazla sorun yaşıyoruz. Otopark sorunu, ne yazık ki hala en temel sorunlarımız arasında. Bunun yanı sıra sosyal donatı alanlarında çok eksiğimiz var. Kadı- köy, İstanbul'da spor alanlarının en eksik olduğu ilçe. Neyse ki, Kadıköy'de en büyük keyfimiz sahi- limiz, iyi ki sahil var.Tabi şunun da altını çizmem gerek, Kadıköy'ün en önemli yatırımlarını, hizmetlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Bu yatırımlar da olmasaydı Kadıköy yaşanamaz bir hale gelecekti.

Eğer kazanırsanız hedefleriniz neler?

Ben kadın mücadelesi veren bir şehir plancısıyım. Birleşmiş Milletlerin "Kadın dostu şehir stadartı" dediği bir kavram var. Başkan olursam Kadıköy'ü bu standarta kavuşturacağım. Bu standarta ulaştı- ğınızda otomatik olarak zaten çocuklara, yaşlılara ve engellilere de imkanlar sunmuş oluyorsunuz. Bir şehirde kadın ve çocuk güvendeyse o toplum zaten güvenlidir. Sevgi, saygı ve hoşgörünün ha- kim olduğu mahalle kültürü bizim en önemli de- ğerimiz. Kadıköy'de eskiden olduğu gibi mahalle kültürünün daha güçlendirilerek yaşatılması la- zım. Unutmamalıyız ki, Kadıköylülüğün ruhunda mahalleli olma var. Ancak bu yıpranmış durum- da. Bunu tekrar canlandıracağız. Tüm bunları da kadın gözüyle yapacağız. Kadıköy'ü sadece İstan- bul'un değil Türkiye'nin örnek ilçelerinden biri haline getirip, Kadıköylü olmanın bir ayrıcalık olduğunu tekrar hissettireceğiz.

Şu an ki Türkiye'yi ve geleceğini nasıl değer- lendiriyorsunuz?

Türkiye'nin de elbette her ülkede olduğu gibi pek çok alanda ilerlemesi gereken konuları mevcut. Bununla birlikte ülkemizin önünün açık, gelece- ğinin parlak olduğuna inancım tam. Türkiye, üre- tim kültürü ve güçlü sanayisi, genç, eğitimli ve di- namik nüfusu ve girişimci ruhu ile ileriye dönük en hızlı kalkınmakta olan ve en hızlı büyümekte olan ülkelerin başında geliyor.

Seçim çalışmalarını nasıl yürütüyorsunuz? Seçim çalışmalarımız büyük bir hızla devam edi- yor. Her gün tüm Kadıköy sokaklarını arşınlaya- rak mahalle sakinlerinin, esnafların, 7'den 70'e herkesin isteklerini, sorunlarını ve beklentilerini öğrenmeye çalışıyorum. Kadıköylülere elimden gelenin en iyisini yapmak için yeni projeler ve fikirler üretmeye devam ediyorum. Çünkü Kadı- köylüler her şeyin en güzelini hak ediyor.

Bir kadın olarak hemcinslerinize belediye başkan adayı olarak bir mesaj verir misiniz?

Kadıköy öncelikle kadın dostu bir şehir olacak. Siyasette kadınlar iyi bir mücadele veriyorlar ama hayal ettiğimiz yerde değiliz. Kadınların genel olarak hayatın her alanında özellikle de siyasette var olmasını çok istiyorum. Bundan 15 sene ön- cesine göre siyasetteki kadınların sayısındaki artış sürüyor ve bu çok sevindirici bir durum, umarım bu sayılar daha da artacaktır.

Kadınların siyasette zorlandığı noktalar var mı?

Kadın olmak siyasette de, özel sektörde de, bü- rokraside de, başlı başına birtakım dezavantajlar yaratıyor ve Türkiye'de siyaset yapmak kadın er- kek ayırmaksızın başlı başına zor bir iş. Kadın- ların üzerinde her zaman bir cam tavan var. Tabi kadınlarımız kendilerine bizler de kadınlarımıza güvendiğimiz sürece bu zorlukların hepsi aşıla- caktır.

Son olarak sizin eklemek istedikleriniz?

Kadıköylülerin yaşam standardını artırmak ama- cıyla Kadıköy Belediye Başkan Adayı olarak kar- şınızdayım. Sözlerimi tamamlarken şunu belirt- mek isterim. Bizim yaşam tarzıyla ilgili herhangi bir sorunumuz yok, sadece yaşam standardı ko- nusunda bir derdimiz var. Çünkü Kadıköylülerin daha iyi, daha rahat, daha mutlu yaşamaları be- nim için oldukça önemli bir konu. Kadıköy halkı olarak tüm istek ve beklentilerimizi hep birlikte el ele vererek gerçekleştireceğiz.

İNDİR: PEOPLE MAG ŞUBAT 2019 SAYISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Özgül Özkan Yavuz People Mag Röportajı
2019-02-01
Özgül Özkan Yavuz People Mag Röportajı
2019-02-01
Özgül Özkan Yavuz People Mag Röportajı
2019-02-01
Özgül Özkan Yavuz People Mag Röportajı
2019-02-01
Özgül Özkan Yavuz People Mag Röportajı
2019-02-01
Görüş ve Önerileriniz İçin
Bize Yazın
AK PARTİ Kadıköy Belediye Başkan Adayı